Εκτύπωση

Οδηγός: Πώς θα κάνετε την αίτηση για επίδομα θέρμανσης στο taxisnet

Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στο κοινό πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις για επιδομα θέρμανσης. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης περιλαμβάνονται στον οδηγό του money-money.gr.

Η  ηλεκτρονική εφαρμογή για την συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων είσπραξης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης εφαρμογή λειτουργεί από την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr, από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να «κλικάρουν» στην επιλογή «Υποβολή Αίτησης Επιδόματος Θέρμανσης» που βρίσκεται κάτω από τον τίτλο  «Υπηρεσίες προς πολίτες».

(Μπορείτε να υπολογίσετε το επίδομα θέρμανσης που δικαιούστε κάνοντας κλικ εδώ)

Οι κωδικοί πρόσβασης

Αμέσως, μόλις επιλέξετε την εφαρμογή, θα κληθείτε να πληκτρολογήσετε τo όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό(password) που έχετε για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος TAXISNET, προκειμένου να εισέλθετε κανονικά στην εφαρμογή.

Εάν δεν διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISNET μπορείτε να συνδεθείτε με την εφαρμογή χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη (username) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας και ως κωδικό (password) τον αριθμό ειδοποίησης ενός εκ των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών.

Με την είσοδό σας στην εφαρμογή θα εμφανιστούν 2 νέες επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι αυτή που αφορά στην «αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης» για την περίοδο 2013-2014. Για να εισέλθετε στη φόρμα συμπλήρωσης της αίτησης πρέπει να «κλικάρετε» στον γκρίζο ορθογώνιο χώρο που αναγράφει τη φράση «Υποβολή/Διαχείριση αίτησης».

(Μπορείτε να βρείτε τις φθηνότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κάνοντας κλικ εδώ)

Διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης

Μόλις επιλέξετε «Υποβολή/Διαχείριση αίτησης» θα εισέλθετε σε μια άλλη ιστοσελίδα στην οποία αναγράφονται κάποιες πληροφορίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τη στιγμή που θα αποστείλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας. Συγκεκριμένα αναγράφονται οι ακόλουθες οδηγίες:

«Πατήστε για να συμπληρώσετε την αίτησή σας και να την υποβάλετε. Εάν η αίτησή σας εγκριθεί θα λάβετε απάντηση με τα λίτρα πετρελαίου που αντιστοιχούν στην κατοικία σας, διαφορετικά θα σας επιστραφούν οι λόγοι απόρριψης της αίτησης. Εάν εγκριθεί και έχετε ήδη λάβει μέρος του επιδόματος θέρμανσης από προηγούμενες αιτήσεις, το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στη νέα κατοικία αφού επανυπολογιστεί με βάση το ποσοστό του επιδόματος που έχετε ήδη λάβει».

Δίπλα από τις οδηγίες υπάρχει ένας ακόμη γκρίζος ορθογώνιος χώρος που αναγράφει τη φράση «Συμπλήρωση Αίτησης». Δεν έχετε παρά να «κλικάρετε» πάνω σ' αυτή τη φράση για να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι επίσης ενημερωτικό. Η νέα ιστοσελίδα που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας περιέχει πληροφορίες για τις συνέπειες που θα υπάρξουν εάν υποβάλετε ψευδή στοιχεία με την αίτησή σας, εάν εισπράξετε επίδομα θέρμανσης ενώ δεν το δικαιούστε ή αν εισπράξετε επίδομα μεγαλύτερο αυτού που δικαιούστε. Το αναγραφόμενο κείμενο σας ενημερώνει απλά ότι:

- Εάν υποβάλετε ψευδή στοιχεία στην αίτησή σας θα διωχθείτε ποινικά για υποβολή ψευδούς δηλώσεως.

- Σε περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου ή είσπραξης προκαταβολής χωρίς να προκύπτει από την προβλεπόμενη διασταύρωση των στοιχείων η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό θα καταλογιστεί σε βάρος σας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ΄ αυτόν οργάνου και θα επιδιωχθεί να εισπραχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αμέσως μετά θα πρέπει να «κλικάρετε» μέσα στο τετραγωνίδιο που υπάρχει δίπλα από τη φράση: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης που πρόκειται να υποβάλλω είναι αληθή». Μόνο εφόσον επιλέξετε το τετραγωνίδιο αυτό θα σας επιτραπεί στη συνέχεια να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης.

Αμέσως μετά μπορείτε να ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1ον Επιλέξτε εάν επιθυμείτε ή όχι να λάβετε ως προκαταβολή το 25% του επιδόματος που δικαιούστε. Αν επιλέξετε «ναι», τότε μέσα σε διάστημα ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό το 25% του επιδόματος που σας αναλογεί με βάση την «κλιματική»-γεωγραφική ζώνη στην οποία κατοικείτε και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας σας. Αν επιλέξετε «όχι», τότε για να αρχίσετε να εισπράττετε σταδιακά το επίδομα θα πρέπει κάθε φορά να προηγείται η προμήθεια κάποιας ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης.

2ον Απαντήστε εάν κατοικία σας ανήκει σε πολυκατοικία ή σε κτίσμα πολλαπλών κατοικιών. Σε περίπτωση που διαμένετε σε πολυκατοικία ή σε κτίσμα πολλαπλών κατοικιών όπου η κατανάλωση πετρελαίου μοιράζεται μεταξύ των ενοίκων θα πρέπει να συμπληρώσετε το τετραγωνίδιο που βρίσκεται δίπλα από την σχετική ερώτηση. Αν διαμένετε σε μονοκατοικία δεν απαιτείται να συμπληρώσετε τίποτα δίπλα από αυτό το ερώτημα.

3ον  Δηλώστε τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας σας. Πρέπει να αναγράψετε τα 9 πρώτα ψηφία από τον «αριθμό παροχής ρεύματος» της κύριας κατοικίας σας. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται στο ρολόι της ΔΕΗ της κύριας κατοικίας σας ή είναι τυπωμένος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Το σύστημα ΤΑΧΙSNET δεν θα αποδεχτεί τη δήλωσή σας αν προηγουμένως δεν έχετε συμπληρώσει τον «αριθμό παροχής ρεύματος» της κύριας κατοικίας σας.

(Διαβάστε περισσότερα εδώ)

ΚΑΝΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ