Γενικός Δείκτης:771.18-0.22%
EUR/USD: 1.17

Τα κλειδιά για μια επιτυχή αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Από τις 3 Αυγούστου έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την ένταξη βιώσιμων επιχειρήσεων στον νόμο 4469/2017 περί Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Παρά τη μέχρι στιγμής υψηλή επισκεψιμότητα, ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν την οριστική υποβολή της αίτησής τους προκειμένου στη συνέχεια να ανατεθεί η υπόθεση σε συντονιστή και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές. Βέβαια, για τους καλά γνωρίζοντες αυτή η εξέλιξη δεν προκαλεί κανέναν προβληματισμό.

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων της αίτησης χαρακτηρίζεται «αρκετά βαριά» αφού απαιτούνται περίπου 30 δικαιολογητικά, όπως αναλυτική κατάσταση χρεών προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές, λοιπούς πιστωτές και εργαζομένους. Παράλληλα, είναι απαραίτητα κατά την κατάθεση της αίτησης και τα έγγραφα εκείνα που παρουσιάζουν με ευκρίνεια και ειλικρίνεια την περιουσιακή κατάσταση του επιχειρηματία. Επιπλέον, μπορεί ο νόμος να προβαίνει σε διαχωρισμό των επιχειρήσεων σε μικρές και μεγάλες, κάτι που συνεπάγεται υποχρεωτικότητα ή μη περί διορισμού εμπειρογνώμονα που θα καταρτίσει την οικονομοτεχνική μελέτη της εταιρείας, ωστόσο σε κάθε περίπτωση είναι προς όφελος του οφειλέτη να παρουσιάσει τη δική του πρόταση αναδιάρθρωσης των χρεών και τον τρόπο αποπληρωμής τους. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκ του νόμου παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης μόνο μιας αίτησης, κάτι που σημαίνει ότι λάθη και παραλείψεις δεν συγχωρούνται, καθώς δεύτερη ευκαιρία δεν θα υπάρχει.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σταθούμε σε δύο βασικές έννοιες της διαδικασίας: τη βιωσιμότητα και την επιλεξιμότητα. Διαβάζοντας κάποιος τον νόμο αλλά και την αιτιολογική έκθεση διαπιστώνει ότι στόχος είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων, εκείνων δηλαδή που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για να αξιολογηθεί, λοιπόν, σε πρώτο στάδιο -κατά την κατάθεση της αίτησης- η βιωσιμότητα, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Για όσες επιχειρήσεις τηρούν διπλογραφικό σύστημα απαιτούνται σε μία χρήση τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες πριν από την υποβολή της αίτησης να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση. Για όσες τηρούν απλογραφικό σύστημα, σε μία χρήση από τις τρεις τελευταίες πριν από την κατάθεση της αίτησης να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. Αξίζει να επισημανθεί αφενός ότι απαιτείται θετική και όχι κερδοφόρα χρήση και αφετέρου ότι τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλεξιμότητας παρέχουν μια αρχική ένδειξη της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Επομένως, ακόμα κι αν συντρέχουν δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα υπάρξει και θετική έκβαση, αφού κατά την εξέταση της αίτησης και της πορείας των διαπραγματεύσεων θα συνυπολογιστούν μαζί με άλλα οικονομικά στοιχεία και παραμέτρους.

Εν κατακλείδι, αν ο οφειλέτης κινηθεί έξυπνα μπορεί να πετύχει ρύθμιση των χρεών του σε μακροχρόνιες δόσεις και πιθανώς διαγραφή ακόμα και βασικής οφειλής ή κεφαλαίου. Ωστόσο, κανένας πιστωτής δεν θα λάβει λιγότερα από όσα θα έπαιρνε αν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης οδηγούνταν σε πλειστηριασμό.

* Ο κ. Δημήτρης Μπούκας είναι δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, μέλος του Μητρώου Συντονιστών για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (www.dboukas.gr)