Γενικός Δείκτης:757.98-0.64%
EUR/USD: 1.19

Δείκτες

 • ΟνομασίαΚωδικόςΤιμή(%) ΔιαφοράΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ. Κλείσιμο
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛHCBPI00 %000100.06
 • FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΔΒΠ00 %0002060.07
 • Γενικός ΔείκτηςΓΔ00 %000757.98
 • FTSE XA-XAK Τραπεζικός ΔείκτηςFTSEB00 %000635.49
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAPFTSE00 %0002002.47
 • FTSE ΧΑ Δείκτης ΑγοράςFTSEA00 %000493.4
 • FTSE/ΧΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣ/ΣΗΣFTSEGT00 %0002026.83
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAPHELMSI00 %000974.3
 • FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑΔΥΓ00 %000139.36
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP NET ΣΥΝ.ΑΠΟΔFTSENTR00 %000854.9
 • FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣΔΠΥ00 %0003593.99
 • FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμFTSEMSFW00 %0001755.42
 • FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΔΤΧ00 %000789.43
 • FTSE ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΠΡ.ΔΠΟ00 %0007548.19
 • FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ.ΔΧΥ00 %0001041.36
 • FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣΔΤΡ00 %000839.64
 • FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΔΤΠ00 %00010524.35
 • FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣΔΑΣ00 %0001949.28
 • FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΔΤΛ00 %0002851.66
 • FTSE/Χ.Α. Ακίνητης ΠεριουσίαςΔΑΠ00 %0003197.42
 • FTSE XA XHMIKAΔΧΜ00 %00011125.25
 • FTSE ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΔΠΑ00 %0004541.31
 • FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑΔΚΥ00 %0002628.41
 • FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΔΕΜ00 %0002817.12
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛHCBTRI00 %000115.75
 • FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΔΤΑ00 %0001612.46
 • Συνολικής Απόδοσης ΓενικούΣΑΓΔ00 %0001170.4
 • FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣΔΚΩ00 %0002015.22
 • Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σηςΔΜΚ00 %0003152.61
 • FTSE/ΧΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣ/ΣΗΣ PLUSFTSEGTI00 %0002185.3
 • FTSE/Χ.Α Μέσα ΕνημέρωσηςΔΜΕ00 %0001560.68
 • FTSE ΧΑ MID CAPFTSEM00 %0001027
powered by InBrokerΗ Πληροφορία παρέχεται με δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση «DelayedData 15min»