Γενικός Δείκτης:655.20%
EUR/USD: 1.0641

Δείκτες

 • ΟνομασίαΚωδικόςΤιμή(%) ΔιαφοράΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ. Κλείσιμο
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛHCBPI00 %00096.73
 • FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΔΒΠ00 %0001620.21
 • Γενικός ΔείκτηςΓΔ00 %000655.2
 • FTSE XA-XAK Τραπεζικός ΔείκτηςFTSEB00 %000609.82
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAPFTSE00 %0001762.01
 • FTSE ΧΑ Δείκτης ΑγοράςFTSEA00 %000432.96
 • FTSE/ΧΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣ/ΣΗΣFTSEGT00 %0001667.77
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAPHELMSI00 %000808.47
 • FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑΔΥΓ00 %000146.72
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP NET ΣΥΝ.ΑΠΟΔFTSENTR00 %000742.64
 • FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣΔΠΥ00 %0003061.84
 • FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμFTSEMSFW00 %0001403.41
 • FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΔΤΧ00 %000626.31
 • FTSE ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΠΡ.ΔΠΟ00 %0006977.93
 • FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ.ΔΧΥ00 %0001035.15
 • FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣΔΤΡ00 %000805.72
 • FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΔΤΠ00 %0008687.45
 • FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣΔΑΣ00 %0001949.28
 • FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΔΤΛ00 %0002400.24
 • FTSE/Χ.Α. Ακίνητης ΠεριουσίαςΔΑΠ00 %0002622.48
 • FTSE ΧΑ ΧΗΜΙΚΑΔΧΜ00 %00010110.17
 • FTSE ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΔΠΑ00 %0003265.76
 • FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑΔΚΥ00 %0002301.93
 • FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΔΕΜ00 %0002688.5
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛHCBTRI00 %000109.12
 • FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΔΤΑ00 %0001505.77
 • Συνολικής Απόδοσης ΓενικούΣΑΓΔ00 %000999.49
 • FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣΔΚΩ00 %0001511.72
 • Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σηςΔΜΚ00 %0002086.43
 • FTSE/ΧΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣ/ΣΗΣ PLUSFTSEGTI00 %0001587.32
 • FTSE/Χ.Α Μέσα ΕνημέρωσηςΔΜΕ00 %0001623.1
 • FTSE ΧΑ MID CAPFTSEM00 %000812.82
powered by InBrokerΗ Πληροφορία παρέχεται με δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση «DelayedData 15min»