Γενικός Δείκτης:854.540.12%
EUR/USD: 1.16

Δείκτες

 • ΟνομασίαΚωδικόςΤιμή(%) ΔιαφοράΆνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΠροηγ. Κλείσιμο
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚ. ΤΙΜΩΝ ΕΤ. ΟΜΟΛHCBPI00 %00099.38
 • FTSE ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΔΒΠ00 %0002150.69
 • Γενικός ΔείκτηςΓΔ00 %000854.54
 • FTSE XA-XAK Τραπεζικός ΔείκτηςFTSEB00 %000849.67
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAPFTSE00 %0002217.7
 • FTSE ΧΑ Δείκτης ΑγοράςFTSEA00 %000546.94
 • FTSE/ΧΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣ/ΣΗΣFTSEGT00 %0002167.35
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤ.MID&SMALL CAPHELMSI00 %0001050.18
 • FTSE ΧΑ ΥΓΕΙΑΔΥΓ00 %000171.1
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP NET ΣΥΝ.ΑΠΟΔFTSENTR00 %000946.79
 • FTSE ΧΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣΔΠΥ00 %0003801.25
 • FTSE/XA Mid&Sm.cap θεμFTSEMSFW00 %0001810.09
 • FTSE ΧΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΔΤΧ00 %000893.04
 • FTSE ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΠΡ.ΔΠΟ00 %0008062
 • FTSE ΧΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡ.ΔΧΥ00 %0001280.37
 • FTSE ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣΔΤΡ00 %0001122.61
 • FTSE ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΔΤΠ00 %0009514.29
 • FTSE ΧΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣΔΑΣ00 %0001949.28
 • FTSE ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΔΤΛ00 %0002997.55
 • FTSE/Χ.Α. Ακίνητης ΠεριουσίαςΔΑΠ00 %0003443.22
 • FTSE XA XHMIKAΔΧΜ00 %00011368.87
 • FTSE ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥΔΠΑ00 %0004705.24
 • FTSE ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑΔΚΥ00 %0002924.25
 • FTSE ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΔΕΜ00 %0003122.84
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡ. ΟΜΟΛHCBTRI00 %000114.15
 • FTSE ΧΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΔΤΑ00 %0001813.65
 • Συνολικής Απόδοσης ΓενικούΣΑΓΔ00 %0001319.3
 • FTSE ΧΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣΔΚΩ00 %0002364.51
 • Δείκτης Μεσαίας&Μικρής Κεφ/σηςΔΜΚ00 %0003343
 • FTSE/ΧΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣ/ΣΗΣ PLUSFTSEGTI00 %0002333.51
 • FTSE/Χ.Α Μέσα ΕνημέρωσηςΔΜΕ00 %0001560.68
 • FTSE ΧΑ MID CAPFTSEM00 %0001189.99
powered by InBrokerΗ Πληροφορία παρέχεται με δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση «DelayedData 15min»