Γενικός Δείκτης:757.98-0.64%
EUR/USD: 1.19

7 περίεργα γεγονότα για τους αριστερόχειρες που βασανίζουν τους επιστήμονες

  • ( UPD -01/03/2016 20:28 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Υπάρχει μια μειονότητα την οποία οι επιστήμονες μελετούν εδώ και δεκαετίες, τους αριστερόχειρες.

Περίπου το 10% του ανθρώπινου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, αλλά κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα γιατί αυτό το ποσοστό είναι τόσο μικρό.

Είναι ίσως το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των πραγμάτων που σχετίζονται με τη γενετική, την εξέλιξη, ακόμα και τις προγεννητικές ορμόνες. Ή θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο.

Δείτε παρακάτω μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν αναφέρει οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την ιδιαιτερότητα των αριστερόχειρων

Τα δίδυμα είναι πιο πιθανό να είναι αριστερόχειρες, αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί.

Twins are more likely to be left-handed, but no one knows why.

Δύο αριστερόχειρες γονείς έχουν 26,1% ευκαιρία να κάνουν ένα παιδί αριστερόχειρα, ενώ δύο δεξιόχειρες γονείς έχουν μόνο 9,5% πιθανότητα.

Two left-handed parents have a 26.1% chance of having a left-handed child, whereas two right-handed parents only have a 9.5% chance.

Τα περισσότερα ζώα δεν φαίνεται να έχουν κάποια κυρίαρχη πλευρά. Οι άνθρωποι και οι στενότεροι συγγενείς μας, οι χιμπατζήδες, αποτελούν εξαίρεση. Περίπου το 90% των ανθρώπων και το 70% των χιμπατζήδων είναι δεξιόχειρες.

Most animals show no preference for handedness, or when one hand is more dominant than the other. Humans and our closest relatives, chimps, are an exception. About 90% of humans and 70% of chimps are right-handed.

Αντίθετα, οι παπαγάλοι φαίνεται να δείχνουν την προτίμησή τους για τη χρήση των αριστερών άκρων τους. Μια μελέτη σε 320 αυστραλιανούς παπαγάλους διαπίστωσε ότι το 47% προτίμησε να παίρνει τα τρόφιμα με το αριστερό τους πόδι. Ένα άλλο 33% προτίμησε το δεξί, ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία προτίμηση.

By contrast, parrots seem to show a preference for using their left limbs. One study of 320 Australian parrots found that 47% preferred picking up food with their left foot. Another 33% preferred using their right, while the rest had no preference.

Η προτίμηση ενός χεριού έναντι του άλλου, μπορεί να αναπτυχθεί στη μήτρα. Οι ερευνητές που κατέγραψαν τον θηλασμό του αντίχειρα σε 75 έμβρυα διαπίστωσαν ότι, 10 χρόνια αργότερα, το 100% των εμβρύων που πιπίλαγαν τον δεξί αντίχειρα τους ήταν δεξιόχειρες, ενώ το 67% των ατόμων που πιπίλαγαν τον αριστερό αντίχειρα τους ήταν αριστερόχειρες.

Handedness may develop in the womb. Researchers who recorded thumb-sucking in 75 fetuses found that, 10 years later, 100% of the fetuses who sucked their right thumb were right handed; 67% of those who sucked their left thumb were lefties.

Το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου φαίνεται να είναι κυρίαρχο όσον αφορά στη γλώσσα από την άποψη της επεξεργασίας ήχου και στην βοήθεια της ομιλίας. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι αυτό συμβαίνει στο 95% των ανθρώπων που είναι δεξιόχειρες και στο 70% των αριστερόχειρων. Για το υπόλοιπο 30%, η γλώσσα ήταν είτε κυρίαρχη στο δεξιό ημισφαίριο ή μοιράζεται εξίσου και στις δύο πλευρές του εγκεφάλου.

The brain's left hemisphere is thought to be dominant when it comes to language in terms of processing sound and helping assist with speech. Scientists have found that this is the case in 95% of people who are right-handed but 70% of lefties. For the other 30%, language was either dominant in the right hemisphere or equally shared by both sides of the brain.

Ο Jimi Hendrix ήταν αριστερόχειρας, αλλά συνήθως έπαιζε με το δεξί την κιθάρα. Οι αριστερόχειρες γενικότερα θεωρούνται πιο δημιουργικοί και μουσικά ταλαντούχοι, αλλά η επιστήμη δεν επιβεβαιώνει αυτόν το μύθο.

Jimi Hendrix was left handed, but he usually played a right-handed guitar — just upside down and restrung for the left hand. Lefties are thought to be more creative and musically talented, but the science doesn't uphold this myth.

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required