Γενικός Δείκτης:738.440%
EUR/USD: 1.18
Άσυλο Ανιάτων: Ενα SMS για την ανακαίνιση πτέρυγας του νοσηλευτηρίου

Άσυλο Ανιάτων: Ενα SMS για την ανακαίνιση πτέρυγας του νοσηλευτηρίου

Το Άσυλο Ανιάτων και το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ενεργοποιούν την Υπηρεσία Προσφέρω με στόχο την ανακαίνιση μιας πτέρυγας του νοσηλευτηρίου της Κυψέλης, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές ΑΜΕΑ