Γενικός Δείκτης:807.44-0.79%
EUR/USD: 1.23

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Δεκεμβρίου

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 12 Δεκεμβρίου, καλεί τους μετόχους της η ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση σύναψης σύμβασης κάλυψης αστικής ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ασφαλιστική εταιρεία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για υπογραφή αυτής.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Παροχή ειδικής άδειας βάσει του άρθρου 23α του ΚΝ2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου, έγκριση των βασικών όρων αυτής, προέγκριση αμοιβής αυτού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου από 01.04.2017 εως 12.12.2017.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required

Δημοφιλή στο Internet