Γενικός Δείκτης:766.13-0.62%
EUR/USD: 1.16
Κώστας Μελάς

Κώστας Μελάς

Website URL:

Οι επενδυτικές ανάγκες της χώρας, τα ΕΣΠΑ και τα λάθη της τελευταίας εξαετίας

Μέσα στο διαμορφωθέν περιβάλλον της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής που ασκείται τα τελευταία σχεδόν έξι χρόνια επί της ελληνικής οικονομίας, η μείωση των επενδύσεων (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου) υπήρξε χαρακτηριστική.

Το κινέζικο πρόβλημα

Η αιφνιδιαστική κίνηση του Πεκίνου να υποτιμήσει το γουάν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 χρόνων προκαλεί διακυμάνσεις στις αναδυόμενες αγορές και στα νομίσματα που στηρίζονται σε εμπορεύματα

Γιατί η παραγωγικότητα δεν επιβαρύνεται από ρυθμισμένες αγορές εργασίας

Στο πρόσφατο World Economic Outlook (Απρίλιος 2015) του ΔΝΤ οι οικονομολόγοι του δείχνουν, μετά από οικονομετρική διερεύνηση, ότι διαπιστώνεται σημαντικότητα μεταξύ δομικών μεταρρυθμίσεων και συνολικής παραγωγικότητα των συντελεστών, κάτι που δείχνει συσχέτιση μεταξύ μακροπρόθεσμης μεγέθυνσης και παραγωγικότητας.

Subscribe to this RSS feed