Γενικός Δείκτης:770.89-1.79%
EUR/USD: 1.17
Γιώργος Βερνίκος

Γιώργος Βερνίκος

Website URL:

10 προτάσεις προς συζήτηση για το «αυτονόητο»

Ζούμε σ’ έναν κόσμο με σημαντικές και συνεχώς εντεινόμενες οικονομικές ανισότητες και νέες μορφές ανασφάλειας, λόγω της άναρχης παγκοσμιοποίησης, των έντονων μεταναστευτικών ροών και των σημαντικών τεχνολογικών και δημογραφικών εξελίξεων.

Προτεραιότητες για τον τουρισμό

Ο τουρισμός αποτελεί πλέον την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας και σημαντικό πόλο ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Subscribe to this RSS feed