Γενικός Δείκτης:749.230.37%
EUR/USD: 1.18
Πολ Κίντερ (The People's Trust): Ενισχύει τους επιχειρηματίες του αύριο

Πολ Κίντερ (The People's Trust): Ενισχύει τους επιχειρηματίες του αύριο

Με 400.000 ευρώ σε μικροχρηματοδοτήσεις το The People's Trust, ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έχει στηρίξει στο ξεκίνημά τους 83 επιχειρήσεις και έχει δημιουργήσει 176 νέες θέσεις εργασίας μέσα…