Εθνική: Άντλησε 750 εκατ. ευρώ με απόδοση 2,9%

Συγκέντρωσε συνολικές προσφορές άνω των €2 δισ. από περισσότερους από 140 επενδυτές - Η πρώτη έκδοση ελληνικής τράπεζας από το 2014 - Στα πρώτα τριάντα λεπτά, τα βιβλία προσφορών είχαν συγκεντρώσει συνολικό ενδιαφέρον €0,7 δισ.

Subscribe to this RSS feed