Γενικός Δείκτης:846.070.38%
EUR/USD: 1.24

ΔιαΝέοσις: Οι νέοι εμπιστεύονται περισσότερο το ΔΝΤ από τη Βουλή και τα κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα νέας έρευνας της ΔιαΝεόσις για την ανεργία των νέων στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις των διαγενεακών σχέσεων στην απασχόληση των νέων στην Ευρώπη.

Subscribe to this RSS feed