Γενικός Δείκτης:746.45-1.46%
EUR/USD: 1.18

ΔιαΝέοσις: Οι νέοι εμπιστεύονται περισσότερο το ΔΝΤ από τη Βουλή και τα κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα νέας έρευνας της ΔιαΝεόσις για την ανεργία των νέων στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις των διαγενεακών σχέσεων στην απασχόληση των νέων στην Ευρώπη.

Εκδήλωση της διαΝΕΟσις για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα

Αφορμή αποτέλεσε η κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου της διαΝΕΟσις, μίας μελέτης που εκπονήθηκε από ομάδα διακεκριμένων Ελλήνων ερευνητών (Γ. Οικονομίδης, Γ. Παγουλάτος, Χ. Τριαντόπουλος και Α. Φιλιππόπουλος, με τον συντονισμό του Π. Τσακλόγλου)

Subscribe to this RSS feed