Γενικός Δείκτης:765.720.57%
EUR/USD: 1.18
Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Η  Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1257/27-03-2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν τηρούν καταθέσεις στην Κύπρο, στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.

β) Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν κατέχουν κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες.

γ) Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις στην Κύπρο κατά τη χρήση 2012 και κατά συνέπεια δεν υπάρχει επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους.


www.zampa.gr
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η INTRALOT ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ 2013

 

Πρόσκληση για Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη την Τετάρτη 26 Μαρτίου, 2014

Ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group Chief Financial Officer, ο κ. Νικόλαος Παυλάκης, Διευθυντής Λογιστηρίου και ο κ. Ηλίας Αθανασίου, Group Strategic Planning Director, θα απευθυνθούν στους αναλυτές και στους θεσμικούς επενδυτές της INTRALOT για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος 2013 (τα οποία θα αποσταλούν μέσω e-mail και θα δημοσιευθούν στον Τύπο την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014) καθώς και να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις της Εταιρείας.

 

ΑΤΖΕΝΤΑ: Σύντομη Παρουσίαση - Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

Λεπτομέρειες Τηλεφωνικής Συνδιάσκεψης

Ημερομηνία: Τετάρτη 26 Μαρτίου, 2014

Ώρα: Ελλάδα 17:00 - Αγγλία 15:00 - CET 16:00 - ΗΠΑ 11:00 (Ανατολική Ακτή)

Τηλ. Συνδιάσκεψης   Ελλάδα   +30 211 180 2000

Τηλ. Συνδιάσκεψης   Ελλάδα  + 30 210 94 60 800

Τηλ. Συνδιάσκεψης   Αγγλία   + 44 (0) 800 368 1063 

Τηλ. Συνδιάσκεψης   ΗΠΑ      + 1 866 288 9315

                                   

Σας προτείνουμε να καλέσετε τα παραπάνω τηλέφωνα 5 με 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

 

Λεπτομέρειες ζωντανής μετάδοσης

Η τηλεφωνική συνδιάσκεψη θα είναι διαθέσιμη μέσω webcast σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο και μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω του εξής συνδέσμου: http://services.choruscall.eu/links/intralot13Q4.html

 

Αναμετάδοση Συνδιάσκεψης

Θα υπάρξει αναμετάδοση της συνδιάσκεψης από τις 19:00 (ώρα Ελλάδος) 26/3/2014 έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας της 4/4/2014.

Παρακαλώ καλέστε στους παρακάτω αριθμούς και τον ΚΩΔΙΚΟ (PIN CODE):  059 #  από τονικό τηλέφωνο (touch-tone telephone)

Ψηφιακή Αναμετάδοση Αγγλία: + 44 (0) 203 0595874

Ψηφιακή Αναμετάδοση ΗΠΑ: + 1 866 288 9317

Ψηφιακή Αναμετάδοση Ελλάδα: +30 210 94 60 929

Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Ηλία Αθανασίου, INTRALOT IR, τηλ.: (+30) 210- 6156000 ή με την Chorus Call Hellas S.A., Teleconferencing Services Provider, τηλ. (+30) 210- 94 27 300.


http://services.choruscall.eu/links/intralot13Q4.html
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

 

 

ΕΛΒΕ ΑΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

 

 

 

Η διοίκηση της « ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  »στα πλαίσια της ορθής ,έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι η ημερομηνία τέλεσης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η οποία είχε προγραμματιστεί στις 31 Μαΐου 2013 ορίσθηκε για τις 19 Ιουνίου 2013 στα γραφεία της εταιρείας και ώρα 09:00.

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014

Η εταιρία Quest Συμμετοχών Α.Ε., βάσει των άρθρων 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2014:

- Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 (μετά την λήξη της συνεδρίασης).

- Δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2013 και των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πριν την έναρξη της συνεδρίασης) καθώς και στην  ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.quest.gr).

- Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014.

- H Εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013.

 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.


www.quest.gr
ΖΑΜΠΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΖΑΜΠΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το αρ. 4.1, 4.3.1. του κανονισμού του Χ.Α. η εταιρεία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο που έχει ως εξής:

-        Η ημερομηνία ανακοίνωσης για τη δημοσίευση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 είναι η 27/3/2013.

-        Η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.zampa.gr των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 είναι η 28/3/2013.

-        Η ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι η 28/6/2013.

-        Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 3/7/2013.

-        Η record date είναι η 5/7/2013.

-        Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η 10/7/2013.

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

 

Κορωπί,  27/03/2013

 

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

 

Η εταιρία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ.Πρωτ.1257/27-03-2013) σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, ενημερώνει το

επενδυτικό κοινό ότι :

 

  • Δεν τηρούνται καταθέσεις στην Κύπρο από τη μητρική ή τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου,
  • Δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου ή της CPB,
  • Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 86.032 ευρώ. Οι υπόλοιπες θυγατρικές του Ομίλου δε πραγματοποίησαν πωλήσεις στην Κύπρο. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 0,09% για τον Όμιλο,
  • Οι εξελίξεις στην Κύπρο, δεν αναμένεται να έχουν καμία ουσιαστική επίπτωση στο κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου.

 

Τέλος, σημειώνουμε ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή γεγονός το οποίο να χρήζει ειδικότερης αναφοράς επί του θέματος.    

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Ανακοίνωση - Η ΕΛΒΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 10/10/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό Κ2-6080-10/10/2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της “ΕΛΒΕ Α.Ε.” και της κατά 100% θυγατρικής της Ανώνυμης Εταιρίας “ECOJOULE SOLAR A.E.” με αριθμό ΓΕΜΗ 007337301000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 11/12/2012,  26/3/2013 ΚΑΙ 19/8/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούσας ΑΕ, και τις από 11/12/2012, 26/3/2013 και 19/8/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης ΑΕ, τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ' αριθμό 10259-24/9/2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας Αικατερίνης Πανταζή.

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην κατά 100% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» (ELTOP) με την κεφαλαιοποίηση απαίτησης της Εταιρίας ύψους € 500.000. Μετά την ανωτέρω αύξηση, η Εταιρία θα εξακολουθεί να κατέχει το 100% των μετοχών της ELTOP.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

H ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 68 ν. 3601/2007, κατόπιν του 1257/27.3.2013 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας μας στην Κύπρο, ανακοινώνει ότι δεν έχει καμία δραστηριότητα, κύκλο εργασιών ή συναλλαγή (π.χ. καταθέσεις, κινητές αξίες, ομόλογα κλπ.) στην Κύπρο   και δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις (α-ε) που αναφέρονται στο συγκεκριμένο έγγραφο.

 

Εξάλλου, με την 46/27.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»   και αυτή τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 68 του ν. 3601/2007.

NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. : Αγορά Ιδίων Μετοχών

NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. : Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και με στόχο την προστασία και εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, η εταιρεία «NUTRIART ABEE» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

α) η Εταιρεία δεν διατηρεί κανέναν καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB,

β) η έκθεση της Εταιρείας σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των Τράπεζα Κύπρου και CPB είναι μηδενική,

γ) το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ήταν 1,6% και

δ) εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, επί των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο.

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. : Αγορά Ιδίων Μετοχών

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. : Αγορά Ιδίων ΜετοχώνΗ Εταιρεία με την επωνυμία « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»,   κατόπιν  ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

 

α) η Εταιρεία δεν διατηρεί  καταθετικό λογαριασμό στις τράπεζες «Τράπεζα Κύπρου» και «CPB» στην Κύπρο,  ούτε έχει οιαδήποτε έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών,

β) Κατά τη χρήση 2012, η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ούτε αναμένεται οιαδήποτε επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο.

 

M.L.S.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

MLS Πληροφορική ΑΕ: +35% ο τζίρος, +31% τα κέρδη μετά από φόρους

στο εξάμηνο του 2014

 

 

  Ανοδο σε όλα τα οικονομικά της μεγέθη παρουσιάζει η MLS Πληροφορική το πρώτο εξάμηνο του 2014:

Αύξηση 35% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών και ανήλθε σε 5,08 εκατ. ευρώ από 3,75 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Αύξηση 31% παρουσίασαν και τα κέρδη μετά από φόρους και διαμορφώθηκαν σε 1,06 εκατ. ευρώ έναντι 0,80 εκατ. ευρώ το 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,50 εκατ. ευρώ έναντι 2,31 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 8%. Η καθαρή θέση της εταιρείας στις 30.06.2014 ήταν 20,70 εκατ. ευρώ, σαφώς βελτιωμένη από τα 18,60 εκατ. ευρώ στις 30.06.2013.

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MLS Γιάννης Καματάκης δήλωσε: «Διανύουμε το 8ο συνεχόμενο ανοδικό τρίμηνο. Ο ρυθμός ανάπτυξης έχει ενταθεί από πέρυσι και ευελπιστούμε να ενταθεί περαιτέρω. Προχωράμε με αξιοπιστία και σοβαρότητα στην επίτευξη των στόχων μας, ενώ βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλους τους τομείς. Τα νέα MLS κινητά τηλέφωνα και tablets που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην αγορά έχουν ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών μας και προσκαλούμε όλους τους Έλληνες να τα δοκιμάσουν και να απολαύσουν τις μοναδικές, σε διεθνές επίπεδο, καινοτομίες τους.»

 

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και η Οικονομική Εκθεση για το εξάμηνο του 2014 έχουν αναρτηθεί στο  site της εταιρίας www.mls.gr καθώς και στο site του Χ.Α www.helex.gr. 

 

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ στην Κύπρο, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία:


α.  Δεν διατηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου ή/ και στην CPB

β. Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών

γ. Δεν πραγματοποίησε πωλήσεις προς Κύπρο κατά τη χρήση 2012

δ. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα αποτελέσματά της.


www.mls.gr
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακοίνωση
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι:
-          Δεν έχει καταθέσεις σε καταστήματα Τραπεζών στην Κύπρο
-          Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή

            χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου και της CPB
-          Δεν έχει δραστηριότητες στην Κύπρο που να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

Subscribe to this RSS feed