Γενικός Δείκτης:757.49-0.57%
Η Data Communication έγινε 30 χρόνων

Η Data Communication έγινε 30 χρόνων

Οι ιδρυτές, Παναγιώτης Βασιλειάδης και Ζωή Δουζένη, μίλησαν από καρδιάς για την ίδρυση, την πορεία,τα επιτεύγματα και τις όμορφες στιγμές που έζησαν μαζί με τα στελέχη της εταιρίας.