Γενικός Δείκτης:765.720.57%
EUR/USD: 1.18
270 ελληνικές εταιρείες στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στον κόσμο

270 ελληνικές εταιρείες στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στον κόσμο

H παρουσία ελληνικών εταιρειών στην Anuga ήταν και φέτος ισχυρή. Για την καθιέρωση όμως στο εξωτερικό, εκτός από ένα καλό προϊόν, απαιτείται προσαρμογή στις εκάστοτε αγορές και μια καλά οργανωμένη…