Γενικός Δείκτης:749.761.59%
EUR/USD: 1.18

Η ζωή μετά το ευρώ

Όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο δείχνουν μια μεγάλη ποιοτική αλλαγή στο πρόβλημα της Ευρωζώνης και στον τρόπο που κινούνται οι ισχυρές χώρες -κατά κύριο λόγο η Γερμανία. Η…

Κύπρος: Ευρώ ή λίρα?

 Αντί να μειώνονται τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται για  τον τρόπο που η Κύπρος έφτασε στον σημερινό κατήφορο.

Εκτός κανόνων αγοράς το «Νέο Δόγμα»

Η οικονομία της αγοράς δεν μας δίνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό το γνωρίζουμε, το βιώσαμε και το πληρώνουμε κάθε φορά που   από αστοχίες στο πλαίσιο των προβληματικών κανόνων της,…

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. : Απάντηση στην με Αρ.πρωτ.1257/27.3.2013 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αιγάλεω, 28 Μαρτίου 2013   Η εταιρεία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι:  Δεν διαθέτει καταθέσεις άνω των € 100.000 που…

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

Η Εταιρεία «MOTOΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.3.2013 ανακοινώνει τα ακόλουθα. Η Εταιρεία καθώς και οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της…

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Ανακοίνωση 28/3/2013

Η Εταιρεία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ.: 1257/27.3.2013 και στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης…

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αιγάλεω, 28 Μαρτίου 2013   Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ   Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για…

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Σε απάντηση του από 27 Μαρτίου 2013 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο περιήλθε στην εταιρία VIDAVO A.E την 28η Μαρτίου 2013, με την παρούσα επιστολή ενημερώνουμε το επενδυτικό μας…