Γενικός Δείκτης:772.890.91%
EUR/USD: 1.16

Γιατί «μπλοκάρουν» μεγάλες χρηματοδοτήσεις ξενοδοχειακών επενδύσεων

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Της Στεφανίας Σούκη

Εν μέσω- γενικότερα- του ζοφερού σκηνικού ως προς τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και –ειδικότερα - του μεγάλου αριθμού των «κόκκινων» ξενοδόχων που, παρά την άνοδο του τουρισμού, ξεπερνούν με ένα ποσοστό άνω του 54%, το μέσο όρο του 45% των λοιπών «κόκκινων» επιχειρήσεων, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ξενοδοχειακών επενδύσεων φαίνεται ότι μπλοκάρουν λόγω... ερμηνείας.

Το θέμα αναδεικνύει η Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας, η οποία μάλιστα ενημέρωσε με σχετική επιστολή της για το θέμα τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου, αλλά και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξιο Χαρίτση, ζητώντας λύση στο αδιέξοδο για τις δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται με εκχώρηση της επιχορήγησης στο πλαίσιο του Ν.3299/04.

Η Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας έχει καταστεί αποδέκτης του σημαντικού αυτού προβλήματος που απασχολεί φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ν.3299/04 και αφορά στη σύναψη βραχυπρόθεσμων δανειακών συμβάσεων με τράπεζες με ταυτόχρονη εκχώρηση της επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν.3299/04, «...η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες, για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης...»

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Ν.4399/2016 όπως ρητά διευκρινίζεται από την υπ. αρ. 133582/14.12.2006 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, «.....για τα έργα που έχουν υπαχθεί στο Ν.3299/04 τα οποία έχουν απενταχθεί από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και έχουν λάβει προκαταβολή ύψους 50% της επιχορήγησης, η πληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις....»

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε πέντε χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου και συνεπώς θα πρέπει να συναφθεί μία σύμβαση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα του επενδυτή, πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας.

Όμως, όπως επισημαίνουν οι ξενοδόχοι, ένα δάνειο πενταετούς διάρκειας, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως βραχυπρόθεσμο, με αποτέλεσμα εγκεκριμένα δάνεια να μην μπορούν ουσιαστικά να συμβασιοποιηθούν από τις τράπεζες και να σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις για τα υλοποιούμενα έργα τα οποία ενώ έχουν έγκριση τραπεζικής χρηματοδότησης, δεν μπορούν να εκταμιεύσουν τους απαραίτητους πόρους για την ολοκλήρωσή τους!

Οι ξενοδόχοι ζητούν από τον υπουργό Οικονομίας, να διευκρινισθεί το είδος και η διάρκεια του δανείου το οποίο θα πρέπει να λάβει ο επενδυτής με ταυτόχρονη εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζα. Μάλιστα οι σχετικές διευκρινίσεις θα πρέπει να δοθούν το δυνατό συντομότερα, επειδή ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης επενδύσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένος- η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων που έχουν υπαχθεί στο Ν.3299/04 είναι η 30η Ιουνίου 2018.

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required