Γερμανοί και Βρετανοί «αιμοδοτούν» τον ελληνικό τουρισμό σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Της Στεφανίας Σούκη

Σε πέντε Περιφέρειες της χώρας κατανέμεται ποσοστό από 80% έως 90% των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων αλλά και των τουριστικών εισπράξεων με τους Γερμανούς και τους Βρετανούς να «αιμοδοτούν» όλη την Ελλάδα και να βρίσκονται στο τοπ 3 των κυριότερων τουριστικών αγορών σε όλες τις περιοχές, νησιωτικές και μη.

Τα στοιχεία προέρχονται από την τελευταία μελέτη του SETE Intelligence με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;» στην οποία αναλύεται ο εισερχόμενος τουρισμός ανά Περιφέρεια και ανά τουριστική αγορά.

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτά συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, οι Περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ροές εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Κεντρική Μακεδονία, η Αττική και τα Ιόνια Νησιά. Λόγω των διαφορετικών αγορών που δέχεται η κάθε Περιφέρεια και του διαφορετικού προφίλ των επισκεπτών, αν και η Κεντρική Μακεδονία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό Επισκέψεων, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη υπερτερούν σε αριθμό διανυκτερεύσεων και εισπράξεων. Σε εισπράξεις επίσης υπερτερεί η Αττική, ενώ μικρή υστέρηση έναντι της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τα Ιόνια Νησιά. Επίσης, οι πέντε αυτές Περιφέρειες δέχονται το 82% των επισκέψεων (28,4 εκατ. στο σύνολο της χώρας), το 85% των διανυκτερεύσεων (190,4 εκατ.) και το 88% των εισπράξεων (12,7 δισ. ευρώ).

Από την ανάλυση των αγορών, είναι εντυπωσιακή η παρουσία της γερμανικής και της βρετανικής αγοράς σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες, ειδικά με όρους διανυκτερεύσεων και εισπράξεων αφού δεν υπάρχει ούτε μία Περιφέρεια που τουλάχιστον η μία από τις δύο χώρες να μην συγκαταλέγεται στο top-3 των αγορών της Περιφέρειας. Μάλιστα σε οχτώ Περιφέρειες συγκαταλέγονται και οι δύο αγορές στο top-3. Αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες Περιφέρειες έχει η Περιφέρεια Αττικής, όπου οι τρεις μεγαλύτερες αγορές είναι η βρετανική, η αμερικάνικη και η κυπριακή.

Επιπλέον, στις τρεις από τις τέσσερις Περιφέρειες που συνορεύουν με Βαλκανικές χώρες (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη) τουλάχιστον δύο από τις τρεις αγορές με τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών είναι Βαλκανικές χώρες – στην Κεντρική Μακεδονία και οι τρεις. Η εικόνα διαφοροποιείται σε όρους εισπράξεων, λόγω μειωμένης αγοραστικής δύναμης των βαλκανικών αγορών, με την γερμανική αγορά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις Περιφέρειες αυτές, πλην Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης όπου την πρώτη θέση καταλαμβάνει η τουρκική αγορά, έπεται η Βουλγάρικη και στην τρίτη θέση είναι η γερμανική.

Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ και Ιταλία προέρχεται το 39,4% των επισκέψεων, το 47,8% των διανυκτερεύσεων και το 50,3% των εισπράξεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τέλος, παρουσιάζει η εικόνα που αναδεικνύεται από την ανάλυση των βασικών δεικτών απόδοσης: Δαπάνη ανά Επίσκεψη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και Μέση Διάρκεια Παραμονής. Οι Περιφέρειες που κατεξοχήν δέχονται τουρισμό «Ήλιος και Θάλασσα», δηλαδή το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά έχουν τις υψηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες. Μάλιστα, και στις τρεις Περιφέρειες, ο δείκτης Δαπάνης ανά Επίσκεψη κυμαίνεται από 600 ευρώ και πάνω, έναντι 449 ευρώ στο σύνολο της χώρας. Αντίθετα στις Περιφέρειες που συνορεύουν με τις Βαλκανικές χώρες παρατηρούνται οι χαμηλότερες ή από τις χαμηλότερες τιμές και στους τρεις δείκτες. Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής έχει σχετικά χαμηλή Δαπάνη ανά Επίσκεψη, παρά το ότι η Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση είναι μάλλον υψηλή, λόγω της μικρής διάρκειας παραμονής των επισκεπτών.

Δεδομένης λοιπόν της αύξησης του τουριστικού ρεύματος από τις Βαλκανικές χώρες προς τις βόρειες Περιφέρειες που συνορεύουν με αυτές, καθώς και της αύξησης του ρεύματος city break προς Αθήνα, είναι εύλογο να παρατηρείται μείωση της Δαπάνης ανά Επίσκεψη και της Μέσης Κατά Κεφαλήν Δαπάνης.