Γενικός Δείκτης:757.49-0.57%
EUR/USD: 1.18
MIG: Έκτη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ

MIG: Έκτη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ

Η 29η Ιανουαρίου 2015 είναι η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για αμφότερες τις σειρές του ΜΟΔ για την 6η Περίοδο Εκτοκισμού από 29/10/2014 έως 29/1/2015, σύμφωνα με τους όρους…
Tags:
Ο Απόστολος Ταμβακάκης στη Τράπεζα Πειραιώς

Ο Απόστολος Ταμβακάκης στη Τράπεζα Πειραιώς

Ανεξάρτητος μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  στην Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει ο Απόστολος Ταμβακάκης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Γιώργου Αλεξανδρίδη.
Tags: