Γενικός Δείκτης:841.83-0.5%
EUR/USD: 1.23

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 4.6.2013   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Attica Bank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του στις 3/6/2013 ενέκρινε την τροποποίηση της σύνθεσης της…

ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» Αρ. Μ.Α.Ε. 17825/06/Β/88/27   Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου…

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΤΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06)   Σύμφωνα με τον κ. ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει…

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.Δείτε τα αρχεία Πρόσκληση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Ετήσια Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΠρόσκληση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ…

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΔείτε τα αρχεία Πρόσκληση των Μετόχων της μειοψηφίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε Ειδική ΣυνέλευσηΠρόσκληση των Μετόχων της μειοψηφίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ…

BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ             Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ», περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η…