Γενικός Δείκτης:738.440%
EUR/USD: 1.17

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή pdf.Δείτε τα αρχεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)…

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό…

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

LAMDA Development - Αποτελέσματα Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ   ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟ ΑΆ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014   Επιβεβαιώνοντας την σαφή τάση ανάκαμψης από τα προηγούμενα τρίμηνα,…

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑ)

Οι μετοχές της μητρικής εταιρίας έχουν υπαχθεί από την 08 Απριλίου 2011 στην κατηγορία επιτήρησης με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010, βάση…

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑ)

Autohellas ATEE Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου                                                Αθήνα 28 Μαρτίου 2013     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 Η Autohellas ATEE στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο…

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε. : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. ανακοινώνει στο Επενδυτικό Κοινό τα ακόλουθα: 1. Η εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν καθόλου καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και στην…

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2013

Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2013   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2013, ως εξής:   -       Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους…

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 28 Αυγούστου 2014     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε ενέκρινε σήμερα 28/8/2014 τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30/6/2014 από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:…

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που μας απεστάλη στις 28.03.2013, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1257/27.03.2013 επιστολής, η Ανώνυμη Εταιρία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό…

TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ : Ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις στην Κύπρο

Σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ.πρωτ.1257/27.3.13) η TRASTOR ΑΕΕΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο, δεν έχει καταθέσεις στις εκεί τράπεζες, ούτε έκθεση σε κινητές…