Γενικός Δείκτης:847.561.19%
EUR/USD: 0

ADMIE/REG SHS - ΑΔΜΗΕ

2,125
Μεταβολή: μονάδες, 397.687,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
10.734,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
2,13
Άνοιγμα ημέρας
2,090
Υψηλό ημέρας
3.356.533,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
353,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
17,00
Bid ASK
42,50
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
2,08
Όγκος
2,11
Αξία
2,40
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
20,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 2,08
 • 1,95
 • 1,68
 • 1,68
 • 2,49

  Μέγιστη τιμή

 • 2,15
 • 2,18
 • 2,18
 • 2,18

  Μεταβολή %

 • 0
 • 1

  Συνολικός όγκος

 • 760.709,00
 • 4.583.003,00
 • 10.679.837,00
 • 16.755.308,00
 • 165.488.046,00

  Πράξεις

 • 1.180,00
 • 7.407,00
 • 18.023,00
 • 69.765,00

  Τζίρος

 • 1.604.218,00
 • 9.715.810,00
 • 20.907.240,00
 • 32.086.417,00
 • 99.245.619,00