Γενικός Δείκτης:813.91-0.46%
EUR/USD: 1.23

AEGEK/REG SHS - ΑΕΓΕΚ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 11.000,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
7.000,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,080
Υψηλό ημέρας
1.662.208,000
Χαμηλό ημέρας
170.928,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
20,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,09
Όγκος
11,88
Αξία
0,08
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,08

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,06
 • 0,03
 • 0,02
 • 0,00
 • 0,09

  Μέγιστη τιμή

 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09
 • 0,09

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 33.972,00
 • 167.029,00
 • 388.464,00
 • 526.567,00
 • 702.090,00

  Πράξεις

 • 56,00
 • 241,00
 • 466,00
 • 709,00

  Τζίρος

 • 2.825,00
 • 10.672,00
 • 17.188,00
 • 21.495,00
 • 29.057,00