Γενικός Δείκτης:824.85-0.87%
EUR/USD: 1.18

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) - ΑΙΟΛΚ

0,484
Μεταβολή: μονάδες, -4,158 %
Όγκος: 1.265,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
1.265,000
Αξία Ημέρας
637,87
Άνοιγμα ημέρας
0,509
Υψηλό ημέρας
0,509
Χαμηλό ημέρας
0,484
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,504
προηγούμενο κλείσιμο
0,51
Διακύμανση ημέρας %
5,17
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
2.235.600,00
Κεφαλαιοποίηση
1.117.800,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,45
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,69

  Μέγιστη τιμή

 • 0,52
 • 0,69
 • 0,69
 • 0,69

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 8.143,00
 • 158.885,00
 • 1.183.092,00
 • 1.888.279,00
 • 2.761.419,00

  Πράξεις

 • 42,00
 • 428,00
 • 1.474,00
 • 2.210,00

  Τζίρος

 • 3.880,00
 • 84.828,00
 • 841.259,00
 • 1.240.657,00
 • 1.703.768,00