Γενικός Δείκτης:635.66-0.71%
EUR/USD: 1.0641

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) - ΑΙΟΛΚ

0,597
Μεταβολή: μονάδες, -1,159 %
Όγκος: 1.202,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,57 x 470,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
1.202,000
Αξία Ημέρας
685,19
Άνοιγμα ημέρας
0,607
Υψηλό ημέρας
0,607
Χαμηλό ημέρας
0,565
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,570
προηγούμενο κλείσιμο
0,60
Διακύμανση ημέρας %
7,43
Bid ASK
1,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
11.178.000,00
Κεφαλαιοποίηση
6.371.460,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,70

  Μέγιστη τιμή

 • 0,61
 • 0,65
 • 0,67
 • 0,68

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 4.501,00
 • 82.358,00
 • 239.780,00
 • 953.428,00
 • 990.150,00

  Πράξεις

 • 24,00
 • 88,00
 • 271,00
 • 707,00

  Τζίρος

 • 2.537,00
 • 52.032,00
 • 149.124,00
 • 513.942,00
 • 535.078,00