Γενικός Δείκτης:800.1-0.68%
EUR/USD: 1.23

ALPHA ASTIKA AK/REG SHS - ΑΣΤΑΚ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 388,000 %
Όγκος: 1,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
1,000
Αξία Ημέρας
1,00
Άνοιγμα ημέρας
6,200
Υψηλό ημέρας
1.114.758,000
Χαμηλό ημέρας
342.040,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
10,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
6,35
Όγκος
1,60
Αξία
6,25
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
6,25

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 6,05
 • 6,05
 • 0,00
 • 0,00
 • 7,68

  Μέγιστη τιμή

 • 6,40
 • 6,90
 • 7,25
 • 7,68

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 992,00
 • 5.938,00
 • 21.839,00
 • 66.455,00
 • 96.148,00

  Πράξεις

 • 38,00
 • 195,00
 • 665,00
 • 1.722,00

  Τζίρος

 • 6.154,00
 • 37.261,00
 • 139.427,00
 • 406.993,00
 • 568.194,00