Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%

ATHENA/REG SHS - ΑΘΗΝΑ

0,700
Μεταβολή: μονάδες, 5.058,900 %
Όγκος: 86,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 14,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
86,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,700
Υψηλό ημέρας
284.268,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
2,000
προηγούμενο κλείσιμο
10,00
Διακύμανση ημέρας %
14,00
Bid ASK
2.440,20
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,70
Όγκος
0,70
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
3.486,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,69
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,90

  Μέγιστη τιμή

 • 0,70
 • 0,70
 • 0,85
 • 0,90

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 40.445,00
 • 60.984,00
 • 72.679,00
 • 75.204,00
 • 76.922,00

  Πράξεις

 • 56,00
 • 118,00
 • 163,00
 • 228,00

  Τζίρος

 • 28.246,00
 • 42.192,00
 • 49.382,00
 • 51.227,00
 • 52.288,00