Γενικός Δείκτης:800.1-0.68%
EUR/USD: 1.23

JUMBO/REG SHS - ΜΠΕΛΑ

18.237,000
Μεταβολή: μονάδες, 84.599,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
18.237,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
15,380
Υψηλό ημέρας
2.049.964,000
Χαμηλό ημέρας
3.046.950,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
15,68
Όγκος
1,69
Αξία
15,42
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
15,46

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 15,10
 • 14,30
 • 14,12
 • 12,58
 • 16,50

  Μέγιστη τιμή

 • 15,82
 • 16,14
 • 16,40
 • 16,40

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0.1429

  Συνολικός όγκος

 • 604.075,00
 • 2.776.817,00
 • 8.535.325,00
 • 18.295.403,00
 • 50.130.371,00

  Πράξεις

 • 2.278,00
 • 15.260,00
 • 39.448,00
 • 157.440,00

  Τζίρος

 • 9.373.921,00
 • 42.391.511,00
 • 130.912.447,00
 • 263.577.104,00
 • 742.834.860,00