Γενικός Δείκτης:845.97-1%
EUR/USD: 1.17

BYTE COMPUTER (ΚΟ) - ΒΥΤΕ

0,415
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 30,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
30,000
Αξία Ημέρας
12,45
Άνοιγμα ημέρας
0,415
Υψηλό ημέρας
0,415
Χαμηλό ημέρας
0,415
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,415
προηγούμενο κλείσιμο
0,42
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
15.816.009,00
Κεφαλαιοποίηση
6.595.275,75

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,47

  Μέγιστη τιμή

 • 0,42
 • 0,47
 • 0,47
 • 0,47

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 1.030,00
 • 29.334,00
 • 56.619,00
 • 77.602,00
 • 92.517,00

  Πράξεις

 • 11,00
 • 114,00
 • 185,00
 • 462,00

  Τζίρος

 • 428,00
 • 11.351,00
 • 20.193,00
 • 26.359,00
 • 30.719,00