Γενικός Δείκτης:784.93-1.59%
EUR/USD: 1.17

BYTE COMPUTER ABEE (KO) - ΒΥΤΕ

0,620
Μεταβολή: μονάδες, -3,125 %
Όγκος: 2.484,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
2.484,000
Αξία Ημέρας
1.565,52
Άνοιγμα ημέρας
0,645
Υψηλό ημέρας
0,650
Χαμηλό ημέρας
0,620
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,630
προηγούμενο κλείσιμο
0,64
Διακύμανση ημέρας %
4,84
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
15.816.009,00
Κεφαλαιοποίηση
9.805.925,58

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,68

  Μέγιστη τιμή

 • 0,68
 • 0,68
 • 0,68
 • 0,68

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 22.578,00
 • 38.807,00
 • 77.659,00
 • 164.993,00
 • 273.660,00

  Πράξεις

 • 97,00
 • 164,00
 • 310,00
 • 1.109,00

  Τζίρος

 • 14.043,00
 • 22.315,00
 • 41.990,00
 • 84.436,00
 • 128.091,00