Γενικός Δείκτης:800.1-0.68%
EUR/USD: 1.23

BYTE COMPUTER/REG SHS - ΒΥΤΕ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 1.161,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,500
Υψηλό ημέρας
248.438,000
Χαμηλό ημέρας
1.778.660,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
16,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,51
Όγκος
2,00
Αξία
0,50
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,50

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,49
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,53

  Μέγιστη τιμή

 • 0,51
 • 0,52
 • 0,53
 • 0,53

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 1.837,00
 • 30.028,00
 • 107.949,00
 • 135.320,00
 • 238.045,00

  Πράξεις

 • 19,00
 • 85,00
 • 365,00
 • 981,00

  Τζίρος

 • 919,00
 • 15.249,00
 • 53.308,00
 • 65.919,00
 • 105.198,00