Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%
EUR/USD: 1.22

BYTE COMPUTER/REG SHS - ΒΥΤΕ

0,462
Μεταβολή: μονάδες, 383,790 %
Όγκος: 1,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
1,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,454
Υψηλό ημέρας
559.405,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
8,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
16,00
Bid ASK
47,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,45
Όγκος
0,46
Αξία
3,52
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
100,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,45
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,49

  Μέγιστη τιμή

 • 0,47
 • 0,49
 • 0,49
 • 0,49

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 6.530,00
 • 13.047,00
 • 38.133,00
 • 79.608,00
 • 156.887,00

  Πράξεις

 • 26,00
 • 67,00
 • 175,00
 • 778,00

  Τζίρος

 • 3.001,00
 • 6.065,00
 • 17.703,00
 • 35.651,00
 • 61.874,00