Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%
EUR/USD: 1.22

ELGEKA/REG SHS - ΕΛΓΕΚ

0,210
Μεταβολή: μονάδες, 1.041,720 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,21
Άνοιγμα ημέρας
0,200
Υψηλό ημέρας
161.802,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
10,000
προηγούμενο κλείσιμο
10,00
Διακύμανση ημέρας %
16,00
Bid ASK
6,18
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,20
Όγκος
0,20
Αξία
6,06
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
30,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,17
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,22

  Μέγιστη τιμή

 • 0,20
 • 0,20
 • 0,20
 • 0,22

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 28.574,00
 • 57.499,00
 • 91.495,00
 • 215.615,00
 • 443.541,00

  Πράξεις

 • 50,00
 • 122,00
 • 179,00
 • 922,00

  Τζίρος

 • 5.241,00
 • 10.077,00
 • 15.331,00
 • 38.024,00
 • 74.617,00