Γενικός Δείκτης:801.16-0.78%
EUR/USD: 1.23

HELLENIC PETROL/REG SHS - ΕΛΠΕ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 3.711,000 %
Όγκος: 778,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
1.794,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
778,000
Αξία Ημέρας
3,00
Άνοιγμα ημέρας
7,940
Υψηλό ημέρας
1.132.836,000
Χαμηλό ημέρας
1.041.043,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
10,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
7,89
Όγκος
0,90
Αξία
7,82
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
7,83

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 7,77
 • 7,69
 • 7,25
 • 6,82
 • 8,88

  Μέγιστη τιμή

 • 8,08
 • 8,53
 • 8,88
 • 8,88

  Μεταβολή %

 • 0.1429
 • 0.1429

  Συνολικός όγκος

 • 562.719,00
 • 2.354.457,00
 • 6.823.472,00
 • 10.949.728,00
 • 30.235.951,00

  Πράξεις

 • 2.126,00
 • 11.317,00
 • 32.592,00
 • 122.938,00

  Τζίρος

 • 4.460.636,00
 • 18.943.941,00
 • 55.180.362,00
 • 85.224.448,00
 • 218.075.556,00