Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%
EUR/USD: 1.22

SELECT TEXTIL/REG SHS - ΕΠΙΛΚ

0,208
Μεταβολή: μονάδες, 3.735,940 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,21
Άνοιγμα ημέρας
0,220
Υψηλό ημέρας
1.675.307,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
16,000
προηγούμενο κλείσιμο
10,00
Διακύμανση ημέρας %
16,00
Bid ASK
210,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,20
Όγκος
0,20
Αξία
10,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
1.000,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,20
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,32

  Μέγιστη τιμή

 • 0,24
 • 0,24
 • 0,24
 • 0,29

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 70.717,00
 • 218.696,00
 • 393.084,00
 • 550.175,00
 • 1.277.009,00

  Πράξεις

 • 104,00
 • 305,00
 • 546,00
 • 1.895,00

  Τζίρος

 • 15.005,00
 • 41.800,00
 • 71.088,00
 • 107.861,00
 • 261.979,00