Γενικός Δείκτης:749.761.59%
EUR/USD: 1.18

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. - ΦΡΙΓΟ

0,214
Μεταβολή: μονάδες, -1,835 %
Όγκος: 221.611,000
Αγορά
0,22 x 70.762,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
221.611,000
Αξία Ημέρας
48.311,70
Άνοιγμα ημέρας
0,220
Υψηλό ημέρας
0,220
Χαμηλό ημέρας
0,214
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,218
προηγούμενο κλείσιμο
0,22
Διακύμανση ημέρας %
2,80
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
355.437.751,00
Κεφαλαιοποίηση
77.485.429,72

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,14
 • 0,08
 • 0,08
 • 0,00
 • 0,47

  Μέγιστη τιμή

 • 0,22
 • 0,22
 • 0,30
 • 0,32

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 3.994.946,00
 • 16.139.402,00
 • 17.108.219,00
 • 18.592.956,00
 • 27.914.982,00

  Πράξεις

 • 284,00
 • 1.473,00
 • 2.156,00
 • 6.245,00

  Τζίρος

 • 681.120,00
 • 2.056.268,00
 • 2.270.897,00
 • 2.460.644,00
 • 3.458.477,00