Γενικός Δείκτης:800.1-0.68%
EUR/USD: 1.23

GEN. COMMERCIAL/REG SHS - ΓΕΒΚΑ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 8.360,000 %
Όγκος: 4.000,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
4.000,000
Αξία Ημέρας
1,00
Άνοιγμα ημέρας
0,550
Υψηλό ημέρας
1.269.692,000
Χαμηλό ημέρας
144.244,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
16,000
προηγούμενο κλείσιμο
10,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,58
Όγκος
4,50
Αξία
0,56
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,58

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,53
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,62

  Μέγιστη τιμή

 • 0,59
 • 0,60
 • 0,62
 • 0,62

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 28.170,00
 • 66.128,00
 • 400.009,00
 • 530.814,00
 • 1.034.093,00

  Πράξεις

 • 45,00
 • 116,00
 • 639,00
 • 1.523,00

  Τζίρος

 • 15.597,00
 • 36.694,00
 • 223.155,00
 • 285.068,00
 • 509.617,00