Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%
EUR/USD: 1.22

GEN. COMMERCIAL/REG SHS - ΓΕΒΚΑ

0,590
Μεταβολή: μονάδες, 1.810,350 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,59
Άνοιγμα ημέρας
0,595
Υψηλό ημέρας
762.958,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
8,000
προηγούμενο κλείσιμο
9,00
Διακύμανση ημέρας %
14,00
Bid ASK
159,30
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,56
Όγκος
0,57
Αξία
5,36
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
270,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,53
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,61

  Μέγιστη τιμή

 • 0,61
 • 0,61
 • 0,61
 • 0,61

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 62.748,00
 • 142.547,00
 • 230.529,00
 • 329.252,00
 • 841.953,00

  Πράξεις

 • 120,00
 • 198,00
 • 342,00
 • 1.195,00

  Τζίρος

 • 35.750,00
 • 75.447,00
 • 116.838,00
 • 165.685,00
 • 384.074,00