Γενικός Δείκτης:844.12-0.14%

GEK TERNA/REG SHS - ΓΕΚΤΕΡΝΑ

7.672,000
Μεταβολή: μονάδες, 145.219,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
7.672,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
5,250
Υψηλό ημέρας
3.241.447,000
Χαμηλό ημέρας
1.848.009,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
5,37
Όγκος
3,27
Αξία
5,20
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
5,28

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 5,18
 • 5,03
 • 4,06
 • 3,66
 • 5,64

  Μέγιστη τιμή

 • 5,49
 • 5,64
 • 5,64
 • 5,64

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 460.202,00
 • 4.422.559,00
 • 9.892.792,00
 • 16.597.095,00
 • 30.357.458,00

  Πράξεις

 • 1.905,00
 • 11.409,00
 • 23.999,00
 • 65.830,00

  Τζίρος

 • 2.449.590,00
 • 23.736.931,00
 • 49.618.446,00
 • 76.268.761,00
 • 120.315.225,00