Γενικός Δείκτης:800.1-0.68%
EUR/USD: 1.23

INTRACOM/REG SHS - ΙΝΤΚΑ

2.600,000
Μεταβολή: μονάδες, 120.531,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
2.600,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,826
Υψηλό ημέρας
2.323.699,000
Χαμηλό ημέρας
2.687.751,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,84
Όγκος
3,18
Αξία
0,82
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,82

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,77
 • 0,77
 • 0,66
 • 0,51
 • 0,98

  Μέγιστη τιμή

 • 0,85
 • 0,94
 • 0,98
 • 0,98

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 1.406.401,00
 • 4.486.358,00
 • 24.511.164,00
 • 30.944.105,00
 • 52.867.707,00

  Πράξεις

 • 1.211,00
 • 4.987,00
 • 22.592,00
 • 52.424,00

  Τζίρος

 • 1.150.344,00
 • 3.771.047,00
 • 21.121.611,00
 • 24.875.074,00
 • 36.614.422,00