Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%
EUR/USD: 1.22

INTRACOM/REG SHS - ΙΝΤΚΑ

0,883
Μεταβολή: μονάδες, 418.269,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
19.326,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,88
Άνοιγμα ημέρας
0,883
Υψηλό ημέρας
3.200.598,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
516,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
17,00
Bid ASK
88,30
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,86
Όγκος
0,87
Αξία
3,86
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
100,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,80
 • 0,64
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,88

  Μέγιστη τιμή

 • 0,88
 • 0,88
 • 0,88
 • 0,88

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 2.339.254,00
 • 7.648.174,00
 • 11.589.628,00
 • 21.671.727,00
 • 39.489.921,00

  Πράξεις

 • 2.059,00
 • 6.289,00
 • 10.948,00
 • 40.178,00

  Τζίρος

 • 1.961.270,00
 • 5.928.991,00
 • 8.242.088,00
 • 14.461.267,00
 • 22.403.858,00