Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%
EUR/USD: 1.22

REDS/REG SHS - ΚΑΜΠ

0,895
Μεταβολή: μονάδες, 27.259,400 %
Όγκος: 1,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
1,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,870
Υψηλό ημέρας
1.950.270,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
81,000
προηγούμενο κλείσιμο
10,00
Διακύμανση ημέρας %
17,00
Bid ASK
447,50
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,84
Όγκος
0,89
Αξία
8,98
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
500,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,83
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,94

  Μέγιστη τιμή

 • 0,94
 • 0,94
 • 0,94
 • 0,94

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 374.974,00
 • 458.525,00
 • 576.358,00
 • 713.989,00
 • 1.125.114,00

  Πράξεις

 • 707,00
 • 947,00
 • 1.183,00
 • 2.603,00

  Τζίρος

 • 328.035,00
 • 391.636,00
 • 464.932,00
 • 554.750,00
 • 805.290,00