Γενικός Δείκτης:6660.22%
EUR/USD: 1.0641

ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) - ΚΕΚΡ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
0,36 x 1.000,00 τμχ
Πώληση
0,26 x 2.500,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,36
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
2,50
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
13.202.756,00
Κεφαλαιοποίηση
4.713.383,89

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,29
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,40

  Μέγιστη τιμή

 • 0,36
 • 0,36
 • 0,37
 • 0,40

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 4.721,00
 • 14.730,00
 • 94.271,00
 • 186.125,00
 • 334.721,00

  Πράξεις

 • 42,00
 • 123,00
 • 333,00
 • 1.067,00

  Τζίρος

 • 1.574,00
 • 4.733,00
 • 29.234,00
 • 58.469,00
 • 97.666,00