Γενικός Δείκτης:787.5-1.57%
EUR/USD: 1.23

KEKROPS/REG SHS - ΚΕΚΡ

677,000
Μεταβολή: μονάδες, 60.088,000 %
Όγκος: 973,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
677,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
973,000
Αξία Ημέρας
2,00
Άνοιγμα ημέρας
1,400
Υψηλό ημέρας
2.317.283,000
Χαμηλό ημέρας
2.682.376,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
1,42
Όγκος
9,23
Αξία
1,30
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
1,30

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 1,33
 • 1,11
 • 0,64
 • 0,00
 • 1,74

  Μέγιστη τιμή

 • 1,51
 • 1,51
 • 1,74
 • 1,74

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 255.473,00
 • 1.590.570,00
 • 6.565.516,00
 • 7.880.098,00
 • 8.384.164,00

  Πράξεις

 • 721,00
 • 3.602,00
 • 14.269,00
 • 18.490,00

  Τζίρος

 • 369.021,00
 • 2.126.470,00
 • 8.317.717,00
 • 9.103.450,00
 • 9.290.977,00