Γενικός Δείκτης:837.56-0.47%
EUR/USD: 1.22

KEKROPS/REG SHS - ΚΕΚΡ

1,100
Μεταβολή: μονάδες, 107.465,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
300,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
1,10
Άνοιγμα ημέρας
1,000
Υψηλό ημέρας
2.307.449,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
210,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
17,00
Bid ASK
165,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,99
Όγκος
1,06
Αξία
12,12
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
150,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,84
 • 0,62
 • 0,42
 • 0,00
 • 1,05

  Μέγιστη τιμή

 • 1,05
 • 1,05
 • 1,05
 • 1,05

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 416.551,00
 • 1.385.560,00
 • 2.306.881,00
 • 2.621.050,00
 • 3.090.658,00

  Πράξεις

 • 888,00
 • 2.837,00
 • 5.010,00
 • 6.947,00

  Τζίρος

 • 401.913,00
 • 1.136.437,00
 • 1.627.796,00
 • 1.877.510,00
 • 2.009.899,00