Γενικός Δείκτης:844.12-0.14%
EUR/USD: 1.23

KRI-KRI/REG SHS - ΚΡΙ

279,000
Μεταβολή: μονάδες, 1.625,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
279,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
3,690
Υψηλό ημέρας
1.151.172,000
Χαμηλό ημέρας
517.571,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
3,68
Όγκος
1,94
Αξία
3,61
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
3,68

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 3,60
 • 3,35
 • 2,91
 • 2,80
 • 3,80

  Μέγιστη τιμή

 • 3,73
 • 3,80
 • 3,80
 • 3,80

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 29.583,00
 • 345.847,00
 • 1.443.891,00
 • 2.406.108,00
 • 3.280.655,00

  Πράξεις

 • 131,00
 • 861,00
 • 1.708,00
 • 5.972,00

  Τζίρος

 • 108.249,00
 • 1.231.385,00
 • 4.801.915,00
 • 7.629.040,00
 • 9.883.510,00