Γενικός Δείκτης:665.40.13%
EUR/USD: 1.0641

MEVACO (ΚΟ) - ΜΕΒΑ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
1,08 x 30,00 τμχ
Πώληση
1,00 x 1.000,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
1,10
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
33,30
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
10.500.000,00
Κεφαλαιοποίηση
11.550.000,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 1,10

  Μέγιστη τιμή

 • 1,10
 • 1,10
 • 1,10
 • 1,10

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 1.380,00
 • 5.550,00
 • 12.975,00
 • 33.907,00
 • 76.496,00

  Πράξεις

 • 4,00
 • 12,00
 • 33,00
 • 188,00

  Τζίρος

 • 1.398,00
 • 5.497,00
 • 12.431,00
 • 32.205,00
 • 71.172,00