Γενικός Δείκτης:813.91-0.46%
EUR/USD: 1.23

MIG/REG SHS - ΜΙΓ

91.737,000
Μεταβολή: μονάδες, 443.810,000 %
Όγκος: 37.487,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
91.737,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
37.487,000
Αξία Ημέρας
5,00
Άνοιγμα ημέρας
0,144
Υψηλό ημέρας
2.046.489,000
Χαμηλό ημέρας
3.078.029,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,14
Όγκος
2,70
Αξία
0,14
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,14

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,14
 • 0,13
 • 0,09
 • 0,08
 • 0,21

  Μέγιστη τιμή

 • 0,15
 • 0,16
 • 0,18
 • 0,18

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 11.526.258,00
 • 45.566.178,00
 • 243.207.505,00
 • 390.481.234,00
 • 749.839.922,00

  Πράξεις

 • 2.393,00
 • 9.703,00
 • 43.565,00
 • 116.994,00

  Τζίρος

 • 1.648.193,00
 • 6.532.529,00
 • 35.508.830,00
 • 49.113.118,00
 • 106.862.334,00