Γενικός Δείκτης:765.720.57%
EUR/USD: 1.18

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) - ΜΛΣ

4,320
Μεταβολή: μονάδες, 1,171 %
Όγκος: 987,000
Αγορά
4,32 x 140,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
987,000
Αξία Ημέρας
4.261,84
Άνοιγμα ημέρας
4,220
Υψηλό ημέρας
4,350
Χαμηλό ημέρας
4,220
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
4,318
προηγούμενο κλείσιμο
4,27
Διακύμανση ημέρας %
3,08
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
12.417.000,00
Κεφαλαιοποίηση
53.641.440,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 4,09
 • 4,09
 • 4,09
 • 4,01
 • 4,65

  Μέγιστη τιμή

 • 4,35
 • 4,46
 • 4,65
 • 4,65

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 26.654,00
 • 101.555,00
 • 247.121,00
 • 779.523,00
 • 1.607.524,00

  Πράξεις

 • 126,00
 • 593,00
 • 1.668,00
 • 9.651,00

  Τζίρος

 • 111.775,00
 • 435.647,00
 • 1.092.626,00
 • 3.411.211,00
 • 6.759.759,00