Γενικός Δείκτης:824.85-0.87%
EUR/USD: 1.18

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) - ΜΛΣ

4,570
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 7.710,000
Αγορά
4,57 x 504,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
7.710,000
Αξία Ημέρας
34.892,80
Άνοιγμα ημέρας
4,520
Υψηλό ημέρας
4,600
Χαμηλό ημέρας
4,510
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
4,526
προηγούμενο κλείσιμο
4,59
Διακύμανση ημέρας %
2,00
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
12.417.000,00
Κεφαλαιοποίηση
56.745.690,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 4,49
 • 4,42
 • 4,23
 • 4,06
 • 4,61

  Μέγιστη τιμή

 • 4,61
 • 4,61
 • 4,61
 • 4,61

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 18.173,00
 • 69.530,00
 • 371.819,00
 • 770.489,00
 • 1.752.780,00

  Πράξεις

 • 161,00
 • 528,00
 • 1.838,00
 • 9.926,00

  Τζίρος

 • 82.495,00
 • 313.510,00
 • 1.655.204,00
 • 3.336.178,00
 • 7.191.197,00