Γενικός Δείκτης:813.91-0.46%
EUR/USD: 1.23

MLS/REG SHS - ΜΛΣ

260,000
Μεταβολή: μονάδες, 141.143,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
260,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
4,380
Υψηλό ημέρας
3.865.598,000
Χαμηλό ημέρας
739.888,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
4,38
Όγκος
2,58
Αξία
4,27
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
4,38

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 4,26
 • 4,18
 • 4,15
 • 4,00
 • 4,65

  Μέγιστη τιμή

 • 4,38
 • 4,45
 • 4,50
 • 4,50

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 174.461,00
 • 333.009,00
 • 631.074,00
 • 1.165.297,00
 • 1.934.999,00

  Πράξεις

 • 267,00
 • 984,00
 • 2.528,00
 • 8.648,00

  Τζίρος

 • 741.320,00
 • 1.419.561,00
 • 2.705.209,00
 • 4.965.013,00
 • 8.324.283,00