Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%
EUR/USD: 0

NAFPAKTOS TEXT/BR SHS - ΝΑΥΠ

0,460
Μεταβολή: μονάδες, 3.414,610 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
500,00 x 17,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,46
Άνοιγμα ημέρας
0,452
Υψηλό ημέρας
170.958,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
15,000
προηγούμενο κλείσιμο
29,00
Διακύμανση ημέρας %
17,00
Bid ASK
184,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,44
Όγκος
0,45
Αξία
3,60
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
400,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,47

  Μέγιστη τιμή

 • 0,47
 • 0,47
 • 0,47
 • 0,47

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 82.008,00
 • 101.454,00
 • 175.154,00
 • 342.323,00
 • 435.279,00

  Πράξεις

 • 172,00
 • 223,00
 • 373,00
 • 823,00

  Τζίρος

 • 35.425,00
 • 41.902,00
 • 66.347,00
 • 120.899,00
 • 141.204,00