Γενικός Δείκτης:844.12-0.14%
EUR/USD: 1.23

P PETROPOULOS/REG SHS - ΠΕΤΡΟ

35,000
Μεταβολή: μονάδες, 1.370,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
35,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
6,160
Υψηλό ημέρας
1.222.687,000
Χαμηλό ημέρας
586.857,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
6,18
Όγκος
3,34
Αξία
5,98
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
6,18

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 5,94
 • 5,66
 • 4,92
 • 4,83
 • 6,18

  Μέγιστη τιμή

 • 6,18
 • 6,18
 • 6,18
 • 6,18

  Μεταβολή %

 • 0.2
 • 0.2

  Συνολικός όγκος

 • 1.340,00
 • 176.977,00
 • 767.550,00
 • 894.011,00
 • 1.060.274,00

  Πράξεις

 • 29,00
 • 209,00
 • 823,00
 • 2.991,00

  Τζίρος

 • 8.064,00
 • 942.752,00
 • 3.940.255,00
 • 4.596.978,00
 • 5.390.057,00