Γενικός Δείκτης:813.91-0.46%
EUR/USD: 1.23

PPC/REG SHS - ΔΕΗ

135.772,000
Μεταβολή: μονάδες, 358.691,000 %
Όγκος: 10.161,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
135.772,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
10.161,000
Αξία Ημέρας
8,00
Άνοιγμα ημέρας
2,812
Υψηλό ημέρας
2.393.412,000
Χαμηλό ημέρας
2.735.328,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
2,82
Όγκος
3,45
Αξία
2,72
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
2,72

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 2,72
 • 2,66
 • 1,92
 • 1,75
 • 4,73

  Μέγιστη τιμή

 • 2,86
 • 2,92
 • 3,35
 • 3,35

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 1.222.698,00
 • 5.798.139,00
 • 29.378.303,00
 • 45.660.966,00
 • 94.094.719,00

  Πράξεις

 • 3.065,00
 • 14.035,00
 • 53.196,00
 • 167.873,00

  Τζίρος

 • 3.412.544,00
 • 16.146.366,00
 • 77.894.015,00
 • 109.972.456,00
 • 253.374.727,00