Γενικός Δείκτης:813.91-0.46%
EUR/USD: 1.23

GR. SARANTIS/REG SHS - ΣΑΡ

128.338,000
Μεταβολή: μονάδες, 152.235,000 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
128.338,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
14,700
Υψηλό ημέρας
2.201.919,000
Χαμηλό ημέρας
2.901.150,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
14,85
Όγκος
2,06
Αξία
14,55
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
14,70

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 14,50
 • 14,15
 • 12,65
 • 11,52
 • 16,55

  Μέγιστη τιμή

 • 14,90
 • 15,15
 • 16,55
 • 16,55

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0.0714

  Συνολικός όγκος

 • 226.846,00
 • 628.533,00
 • 3.138.577,00
 • 6.548.494,00
 • 8.937.158,00

  Πράξεις

 • 2.281,00
 • 5.771,00
 • 11.297,00
 • 27.815,00

  Τζίρος

 • 3.341.352,00
 • 9.229.395,00
 • 42.213.980,00
 • 82.364.073,00
 • 110.886.466,00