Γενικός Δείκτης:841.51-1.33%
EUR/USD: 1.22

SPIROY AGRICULT/REG SHS - ΣΠΥΡ

0,290
Μεταβολή: μονάδες, 703,630 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x 16,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,29
Άνοιγμα ημέρας
0,282
Υψηλό ημέρας
338.214,000
Χαμηλό ημέρας
30,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
9,000
προηγούμενο κλείσιμο
10,00
Διακύμανση ημέρας %
16,00
Bid ASK
435,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,25
Όγκος
0,28
Αξία
17,32
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
1.500,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,27
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,57

  Μέγιστη τιμή

 • 0,32
 • 0,32
 • 0,32
 • 0,38

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 42.116,00
 • 115.484,00
 • 141.743,00
 • 247.435,00
 • 385.238,00

  Πράξεις

 • 77,00
 • 214,00
 • 360,00
 • 628,00

  Τζίρος

 • 12.224,00
 • 30.771,00
 • 37.450,00
 • 68.208,00
 • 113.187,00