Γενικός Δείκτης:770.89-1.79%
EUR/USD: 1.17

ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε - ΒΑΡΓ

0,034
Μεταβολή: μονάδες, -1,449 %
Όγκος: 50,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,03 x 883,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
50,000
Αξία Ημέρας
1,70
Άνοιγμα ημέρας
0,034
Υψηλό ημέρας
0,034
Χαμηλό ημέρας
0,034
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,034
προηγούμενο κλείσιμο
0,03
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
1,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
4.737.503,00
Κεφαλαιοποίηση
161.075,10

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,20

  Μέγιστη τιμή

 • 0,04
 • 0,05
 • 0,11
 • 0,20

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 812,00
 • 1.083,00
 • 1.880,00
 • 2.236,00
 • 25.088,00

  Πράξεις

 • 4,00
 • 12,00
 • 24,00
 • 42,00

  Τζίρος

 • 27,00
 • 37,00
 • 94,00
 • 131,00
 • 4.083,00