Γενικός Δείκτης:841.83-0.5%
EUR/USD: 1.23

ADMIE/REG SHS - ΑΔΜΗΕ

10.341,000
Μεταβολή: μονάδες, 98.988,000 %
Όγκος: 587,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
10.341,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
587,000
Αξία Ημέρας
2,00
Άνοιγμα ημέρας
1,986
Υψηλό ημέρας
1.881.627,000
Χαμηλό ημέρας
3.250.939,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
17,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
1,99
Όγκος
2,90
Αξία
1,93
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
1,94

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 1,92
 • 1,90
 • 1,82
 • 1,68
 • 2,49

  Μέγιστη τιμή

 • 2,01
 • 2,25
 • 2,28
 • 2,28

  Μεταβολή %

 • 1
 • 1

  Συνολικός όγκος

 • 314.872,00
 • 5.306.792,00
 • 17.404.297,00
 • 24.796.902,00
 • 175.701.698,00

  Πράξεις

 • 991,00
 • 8.478,00
 • 27.261,00
 • 85.438,00

  Τζίρος

 • 618.488,00
 • 11.034.851,00
 • 36.599.601,00
 • 49.937.850,00
 • 121.151.283,00