Γενικός Δείκτης:749.761.59%
EUR/USD: 1.18

ΑΕΓΕΚ Α.Ε - ΑΕΓΕΚ

0,036
Μεταβολή: μονάδες, 2,857 %
Όγκος: 5.037,000
Αγορά
0,03 x 526,00 τμχ
Πώληση
0,04 x 5.000,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
5.037,000
Αξία Ημέρας
181,52
Άνοιγμα ημέρας
0,041
Υψηλό ημέρας
0,042
Χαμηλό ημέρας
0,028
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,036
προηγούμενο κλείσιμο
0,04
Διακύμανση ημέρας %
50,00
Bid ASK
9,50
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
33.301.715,00
Κεφαλαιοποίηση
1.198.861,74

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,02
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,06

  Μέγιστη τιμή

 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04
 • 0,04

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 8.295,00
 • 17.232,00
 • 119.930,00
 • 119.930,00
 • 654.200,00

  Πράξεις

 • 15,00
 • 26,00
 • 65,00
 • 449,00

  Τζίρος

 • 210,00
 • 504,00
 • 3.643,00
 • 3.643,00
 • 27.351,00