Γενικός Δείκτης:771.18-0.22%
EUR/USD: 1.17

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) - ΑΙΟΛΚ

0,448
Μεταβολή: μονάδες, 1,818 %
Όγκος: 14,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,43 x 20,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
14,000
Αξία Ημέρας
6,08
Άνοιγμα ημέρας
0,400
Υψηλό ημέρας
0,448
Χαμηλό ημέρας
0,400
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,434
προηγούμενο κλείσιμο
0,44
Διακύμανση ημέρας %
12,00
Bid ASK
1,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
2.235.600,00
Κεφαλαιοποίηση
970.250,40

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,69

  Μέγιστη τιμή

 • 0,51
 • 0,51
 • 0,54
 • 0,65

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 3.403,00
 • 23.421,00
 • 80.794,00
 • 161.506,00
 • 834.238,00

  Πράξεις

 • 14,00
 • 86,00
 • 266,00
 • 1.652,00

  Τζίρος

 • 1.497,00
 • 10.065,00
 • 36.422,00
 • 75.629,00
 • 486.063,00