Γενικός Δείκτης:844.12-0.14%
EUR/USD: 1.23

AEOLIAN/REG SHS - ΑΙΟΛΚ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 110,000 %
Όγκος: 30,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
30,000
Αξία Ημέρας
1,00
Άνοιγμα ημέρας
0,520
Υψηλό ημέρας
153.927,000
Χαμηλό ημέρας
160.954,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
16,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,54
Όγκος
0,00
Αξία
0,54
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,54

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,45
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,69

  Μέγιστη τιμή

 • 0,54
 • 0,55
 • 0,55
 • 0,62

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 7.419,00
 • 19.490,00
 • 76.516,00
 • 244.450,00
 • 2.141.288,00

  Πράξεις

 • 29,00
 • 77,00
 • 237,00
 • 2.273,00

  Τζίρος

 • 3.652,00
 • 9.403,00
 • 36.611,00
 • 119.899,00
 • 1.364.722,00