Γενικός Δείκτης:813.91-0.46%
EUR/USD: 1.23

ALPHA TRUST AND/REG SHS - ΑΝΔΡΟ

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 120,000 %
Όγκος: 125,000
Αγορά
x τμχ
Πώληση
0,00 x τμχ
Όγκος Ημέρας
125,000
Αξία Ημέρας
2,00
Άνοιγμα ημέρας
22,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
535.161,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
15,000
προηγούμενο κλείσιμο
30,00
Διακύμανση ημέρας %
30,00
Bid ASK
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
22,20
Όγκος
0,91
Αξία
22,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
22,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 0,00
 • 23,60

  Μέγιστη τιμή

 • 22,20
 • 23,60
 • 23,60
 • 23,60

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 340,00
 • 996,00
 • 16.153,00
 • 18.192,00
 • 46.499,00

  Πράξεις

 • 12,00
 • 79,00
 • 232,00
 • 755,00

  Τζίρος

 • 7.484,00
 • 22.212,00
 • 321.380,00
 • 358.997,00
 • 783.497,00