Γενικός Δείκτης:840.98-0.52%
EUR/USD: 1.23

-

0,000
Μεταβολή: μονάδες, 0 %
Όγκος: 0,000
Αγορά
0,00 x 0,00 τμχ
Πώληση
0,00 x 0,00 τμχ
Όγκος Ημέρας
0,000
Αξία Ημέρας
0,00
Άνοιγμα ημέρας
0,000
Υψηλό ημέρας
0,000
Χαμηλό ημέρας
0,000
Μέση σταθμική τιμή ημέρας
0,000
προηγούμενο κλείσιμο
0,00
Διακύμανση ημέρας %
0,00
Bid ASK
0,00
(%) Εμπορευσιμότητα
0,00
Πακετά ημέρας
Ποσότητα
0,00
Όγκος
0,00
Αξία
0,00
Πράξεις ημέρας
0,00
Αριθμός μετοχών
0,00
Κεφαλαιοποίηση
0,00

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

  Διάστημα

 • Τελευταίων 7 ημερών
 • Τελευταίων 30 ημερών
 • Τελευταίων 3 μηνών
 • Τελευταίων 6 μηνών
 • Τελευταίων 12 μηνών

  Ελάχιστη τιμή

 • 0,81
 • 0,79
 • 0,60
 • 0,58
 • 1,05

  Μέγιστη τιμή

 • 0,93
 • 1,05
 • 1,05
 • 1,05

  Μεταβολή %

 • 0
 • 0

  Συνολικός όγκος

 • 991.236,00
 • 3.557.808,00
 • 6.730.613,00
 • 9.053.660,00
 • 18.922.056,00

  Πράξεις

 • 1.202,00
 • 4.933,00
 • 9.889,00
 • 28.974,00

  Τζίρος

 • 882.069,00
 • 3.267.153,00
 • 5.790.848,00
 • 7.268.131,00
 • 12.872.415,00